+45 40246446 info@hjernestaerk.dk
En hjerne i balance

Hjernestærk

Om Hjernestærk

Vores hjerne er direktøren og den skal guide os sikkert igennem livet. Dette sker via vores mange forskellige sanseindtryk, bearbejdningen af disse og resultatet af fortolkningen af sanseindtrykkene. Nogle gange går der koks i processen på grund af de mange forskellige faktorer, som livet udsætter os for, og vi ender ud i en situation med symptomer som smerter, svimmelhed, synsforstyrrelser, adfærdsproblemer, indlæringsvanskeligheder og kognitive udfordringer som f.eks. hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Mit ønske er at give dig mulighed for at blive den bedste version af dig selv! Og mit udgangspunkt i arbejdet med dig er at anskue din problematik, dine udfordringer, livssituation osv. ud fra et funktionelt neurologisk perspektiv, ved at kigge på din hjerne og nervesystem og stimulere i den rigtige retning. 

Hvorfor skal du vælge mig?

Jeg giver mig god tid, er omhyggelig og lyttende. Det er vigtigt for mig at komme rundt om  hele din situation og anskue alle de faktorer, der kan have en betydning for din problematik.

Behandlinger

Jeg tilbyder mange forskellige behandlinger, men tilpasser dem efter din sitationer og dine udfordinger. Læs mere under hver behandling eller kontakt mig.

Funktionel neurologi

Fundamentet i Hjernestærk er min solide viden om hjernen og nervesystemet. Denne viden omsætter jeg til konkret og håndgribelig praksis i form af øvelser og behandling/stimulering der retter sig mod specifikke områder i hjernen i ubalance. Det kan også handle om at stimulere til forbedret samarbejde mellem de forskellige områder i hjernen, f.eks. samarbejdet mellem øjne og indre øre der ved ubalance kan føre til f.eks. svimmelhed og ubehag eller hovedpine. 

Denne viden stammer bl.a. fra det amerikanske trænings- og behandlingskoncept Z-Health  som tager udgangspunkt i det samspil der er mellem vores hjerne, nervesystem og krop.
Formålet med metoden er at skabe ligevægt mellem disse systemer og dermed give de bedste forudsætninger for at kunne bevæge sig frit, effektivt og smertefrit.

Hver person er unik og derfor undersøger man den enkeltes neurologiske status med en grundig test, og sammensætter ud fra dette et individuelt tilpasset øvelsesprogram. 

Denne viden fra Dr. Robert Melillo, som er grundlægger af Brain Balance og medstifter af adskillige Brain Balance centre i USA, der har til formål at hjælpe børn med indlærings- og adfærdsforstyrrelser.
Han taler om ”disconnection syndrome” hvor der identificeres ubalancer i hjernen og på samme måde som Z-health, danner grobund for specifik stimulering af de områder i hjernen der mangler stimuli eller skal dæmpes.

Dette kan være kropsøvelser, balanceøvelser, øjenøvelser, elektrisk/ekstern stimulering som f.eks. laserterapi, TENS (el stimulering) og farvede briller. Særligt for Brain Balance er en meget hemisfærisk tilgang, der handler om at vi har en højre side af hjernen der repræsenterer visse funktioner og en venstre side af hjernen der repræsenterer andre funktioner. Der skal gerne være balance mellem disse og et godt samarbejde.

Ved ubalance kan det være nødvendigt kun at træne/stimulere den ene side af hjernen i en periode. Desuden har Melillo et stort fokus på de primitive reflekser som vi fødes med og som gerne skal integreres i vores nervesystem som vi udvikler os. Hvis disse af en eller anden grund ikke integreres kan det have en negativ påvirkning på vores hjernes udvikling og medføre en række problemer gennem livet, hvilket i høj grad ses ved børn med diagnoser som bl.a. ADHD, angst og autisme.

Den gode nyhed er at dette kan forandres og trænes/stimuleres i en god retning med større livskvalitet og trivsel til følge, også selv om at man er blevet voksen! Der er ikke et quick fix, men kræver en ihærdig indsats i en periode med regelmæssig træning og stimulering.

Hjernerystelse / Whiplash

Når man får en hjernerystelse, bliver hele ens verden rystet! Langt de fleste kommer sig inden for en kortere periode, men nogle oplever fortsat at have problemer og symptomer i kortere eller længere tid. 
Fælles for alle de længerevarende forløb er, at det er en meget frustrerende og opslidende proces. Ofte mødes man med manglende forståelse, information og vejledning samt den optimale behandling på rette tid. 

Hos Hjernestærk hjælper jeg dig videre og genoptræner din hjerne og nervesystem i det rette tempo. Det ER muligt at få et godt liv og komme sig helt efter en hjernerystelse, selvom at det kan se sort ud i perioder. Gennem træning af kroppen, korrekt stimulering af hjernen via specifikke øvelser og samtaler med henblik på at forstå egen situation og symptomer, vil vi sammen skabe rum for at få dit velkendte liv tilbage. Jeg plejer at sige at man altid bliver klogere på sig selv i sådan et forløb! Det er en rejse mod mere selvforståelse, som jeg meget gerne vil hjælpe dig med.

Laserterapi

Ved behandling med laser påvirkes kroppens og hjernens væv på celleplan. Cellestofskiftet øges og forbedrer transport af næringsstoffer gennem cellemembranen hvilket medfører øget produktion af cellulær energi (ATP), og fremmer cellernes og dermed vævets sundhed. Målet er vævsheling, specifik stimulering, nedsat smerte og inflammation. Behandlingen er smertefri og kan ikke mærkes da der ikke er varmeudvikling. 

Laseren der bruges hos Hjernestærk er Erchonia PL Touch som er en klasse 2 laser, der ligger indenfor det visuelle spektrum af lys og dermed går under betegnelsen cold laser/Low level Laser.
Denne lasertype er FDA godkendt (U.S.Food and Drug Administration) til brug både på krop og hjerne.

Hos Hjernestærk vil laseren blive brugt som et supplement til den øvrige behandling og kan i høj grad være med til at de ønskede processer foregår hurtigere og med et optimalt resultat til følge. 

Læs mere på – www.erchonia.com eller  www.humanrecharge.com.

Akupunktur

Hos Hjernestærk gør jeg brug af akupunktur som en effektiv metode til at hjælpe nervesystemet og musklerne i balance. Den teknik der primært bruges, er IMS akupunktur (Intra Muskulær Stimulering) som bygger på den traditionelle akupunktur, men har en videnskabelig neurofysiologisk overbygning.

Akupunkturnålene er meget tynde og skal ikke mærkes når de sættes i huden. Hvis en muskel er i balance vil man ikke mærke nålene, men er de spændte og forkortede vil det give en spændingsfornemmelse og et muligt spjæt. Dette er et positivt ubehag som hurtigt vil aftage og efterlade musklen eller området smertedæmpet og afslappet. Der kan efterfølgende opleves let ubehag med muskelspændinger og træthed, men dette er en positiv reaktion!

Behandlingen følger sundhedsstyrelsens hygiejneregler og der anvendes kun sterile engangsnåle.  

Adfærds- og indlæringsforstyrrelser

Hos Hjernestærk har jeg hjernen og nervesystemet i fokus. Der tages udgangspunkt i den enkeltes neurologiske profil, ud fra en grundig undersøgelse, og på baggrund heraf udarbejdes en plan og et øvelsesprogram. Målet er at skabe hemisfærisk balance. Det vil sige at de to hjernehalvdele er i balance og samarbejder optimalt. Hvis den ene hjernehalvdel er markant langsommere end den anden kan de to dele af hjernen ikke sammenligne og dele information præcist. Som et resultat heraf vil barnets fortolkning og reaktion overfor omverdenen være lidt atypisk og de vil have en adfærd der er svær at håndtere for omgivelserne. 

Ved at arbejde hemisfærisk med hjernen og nervesystemet specifikt og tilpasset den enkelte, kan man se positive forandringer på adfærd, kognitive funktioner, indlæring og kropslige funktioner. 

I den indledende undersøgelse, vil der også indgå en test om der fortsat er aktive primitive reflekser. Primitive reflekser fødes vi med, faktisk er de allerede tilstede når vi ligger i moders mave. De sørger for at sikre barnets overlevelse og udvikle barnet i den rigtige rækkefølge i dets udvikling, specielt i det første leveår. Det er meget vigtigt for hjernens udvikling at disse integreres i vores nervesystem og dermed ikke længere kan testes positive. 

Fysioterapi

Det er naturligvis også muligt at få almindelig fysioterapi hvis du døjer med smerter eller andre problemer i f.eks. ryg, nakke, skulder, knæ eller kranie, uanset om dit behov er opstået akut eller om det drejer sig om et problem, som har generet dig længe. Behandlingen kan bestå af diverse metoder indenfor manuel behandling og øvelsesterapi, og vil i øvrigt ofte indgå i de andre beskrevne behandlingsforløb. 

"Stine har virkelig formået at “se” vores datter, der hvor hun var i ungdomslivet og tilrettelægge øvelser og træning i øjenhøjde og med paralleller til hendes sport og skole. Stine talte også med vores datter om de psykiske aspekter - ikke kun de fysiske. Jeg ved, at vores datter i høj grad føler sig forstået og “mødt” i denne meget helhedsorienterede behandling. Hun fået det sidste og meget vigtige skub, tilbage mod normalitet med Stines store kompetence indenfor neurofysioterapi.“

Mia, Mor til Liva på 15 år

“Det har været godt at komme et sted og få en pause fra den travle hverdag og hvor det handler om min bedring. Jeg har fået gode redskaber som jeg stadig bruger her et godt stykke tid efter”.

Liva, 15 år, Hjernerystelse

"Jeg var ret skeptisk da jeg startede fordi jeg havde været igennem en masse forskellige andre behandlere uden effekt. Gennem Stines mange års erfaringer som fysioterapeut og hendes enorme viden omkring hvordan vores hjerne fungerer, samt at kunne se det hele menneske, fik hun mig på rette vej. Hun er utrolig god til at kombinere den psykiske forståelse, op mod det fysiske der sker i ens krop. Jeg vil på alle måder anbefale Stine."

Jeanette Rosenberg-Lund, Smerteproblematik og svimmelhed.

"Fra dag ét har vi kunnet se ændringer i hans motorik, humør og reaktioner. Han er blevet meget glad for “Doktor Stine”, som han kalder hende og de to har knyttet et tæt bånd, som virkelig gør vores besøg hos Stine til en del af en god dag. Som forældre til et barn, der har ondt, men ikke selv kan sætte ord på smerterne er det en lettelse, at komme ind hos en professionel, som kan guide og give værktøjer til at støtte ens barn. Vi har følt os i meget trygge hænder og vil til hver en tid anbefale Stine som både kompetent, lyttende og fantastisk behandler."

Katrine, mor til Felix på 3 år.

NYHEDER

Følg mig på Instagram for inspiration og seneste nyt.

PRISER

* Betaling foregår via Mobilepay eller faktura.

Ved afbud senere end 24 timer før behandling, opkræves fulde beløb.

Kontakt hjernestærk